voor cliënten

direct hulp

vacatures

voor professionals

patiëntenstop

Op dit moment nemen wij geen nieuwe patiënten aan. Laat je desondanks wel goed informeren op deze site over jouw verslaving en stappen die je kan voor jezelf hierin kan nemen. En hou onze site in de gaten voor meer nieuws

welkom bij een nieuw leven

Het feit dat je nu deze site leest, betekent dat je de eerste stap al hebt gezet. De eerste stap naar en nieuw leven, een leven zonder verslaving. En bij de volgende stappen gaan wij je helpen. Het behandelteam van SGGZ staat graag voor je klaar om je te assisteren bij de uitvoering van deze dappere beslissing. Het enige dat wij van jou vragen is een dosis motivatie, wilskracht en doorzettingsvermogen.

 

Onze professionals gaan vooral in groepsverband intensief met je aan het werk om je van je verslaving af te helpen
en je leven sociaal weer op de rit te krijgen. Dat past in de visie van SGGZ waarbij we ervan uitgaan dat een iemand met een verslaving niet zozeer afhankelijk is van een bepaald middel, maar juist gebruikt vanwege een gemis aan fijne, veilige relaties met anderen.

 

Je kunt bij ons terecht voor de volgende verslavingen: alcohol, cannabis, cocaïne, amfetamine, GHB, gamen, gokken, seks, medicijnen en internet.

waar ben je aan verslaafd?

Meer weten over een specifieke verslaving? Lees de bijschriften of klik op 1 van de foto's voor uitgebreide informatie.

wat kan ik verwachten?

Als we voor de eerste keer in contact komen met je, zullen we tijdens een ongeveer 20 minuten durende (telefonische) screening een aantal gerichte vragen aan je stellen om iets meer te weten te komen over jou als persoon, je sociale netwerk en de onderliggende verslavingsproblematiek.

 

Daarna zal direct een afspraak met je worden gemaakt voor een intake gesprek met een regiebehandelaar en één van onze psychologen. Deze eerste ontmoeting kan in principe al in dezelfde week plaatsvinden. Het is belangrijk dat je dan de volgende documenten meeneemt: legitimatiebewijs (paspoort of rijbewijs), zorgpas en een verwijsbrief van je huisarts.

 

Tijdens de ongeveer anderhalf uur durende intake zullen de betrokken behandelaren een uitgebreid gesprek met je hebben om samen een begin te maken de betekenis van de verslaving te begrijpen. Wij denken dat verslavingsgedrag ergens mee samenhangt. Er is iets dat gemaakt heeft dat je verslaafd bent geworden.

 

Verder zal je een aantal vragenlijsten moeten invullen die wij kunnen gebruiken bij het vaststellen van de juiste diagnose(s). Het doel van deze intake is uiteindelijk te kunnen beoordelen welke behandelvorm het beste bij jou past en of wij de juiste instelling zijn om jou te kunnen helpen bij het behandelen van jouw verslaving.

 

Maximaal een week na het intakegesprek neemt één van de behandelaren contact met je op. Hij of zij zal je adviseren over de juiste behandelvorm, de behandelduur en het verdere verloop van het traject. Als SGGZ onverhoopt tot de conclusie komt dat je bij onze instelling niet aan het juiste adres bent om behandeld te worden voor jouw verslaving, dan zullen we je in onderling overleg doorverwijzen naar een betrouwbare instelling waarvan wij denken dat zij jou het beste kunnen helpen.

welke behandelingen zijn er?

Onze behandelmethodieken zijn gebaseerd op groepspsychotherapie aangevuld met elementen uit Community Reinforcement Approach (CRA). SGGZ vindt dat een verslaafde niet zozeer afhankelijk is van een bepaald middel,
maar dit middel juist gebruikt vanwege het niet hebben van fijne en veilige relaties met anderen.

 

Door tijdens de behandeling verbintenissen aan te gaan met zowel behandelaren als lotgenoten, doen cliënten van SGGZ hiermee ervaring op. Door intensieve groepstherapie wordt een begin gemaakt met het ontwikkelen van nieuwe en gezonde patronen in omgang met anderen.

 

SGGZ vindt het belangrijk om tijdens de behandeling zo veel mogelijk gebruik te maken van de effecten die groepsdynamiek met zich meebrengt. Na uitstroom keert iedereen immers weer terug in zijn of haar oude omgeving
met vrienden, familie en werkgevers zodat de opgedane relatiekennis direct in praktijk kan worden gebracht.

 

Wat SGGZ betreft is de therapeutische relatie met behandelaren en lotgenoten het meest werkzame bestanddeel in
de totale behandeling. Wij willen dus maximaal investeren in relaties en de behandeling zo veel als mogelijk in groepssessies laten plaatsvinden.

 

Ook biedt SGGZ tijdens de behandeling veel aandacht aan een veilige terugkeer in de maatschappij. Vanaf dag één gaan we op therapeutische basis aan de slag met essentiële zaken als wonen, studeren, werken en geld.

 

Bij een behandeling bij SGGZ draait alles om jou, jouw herstel en direct en indirect om de keuzes die je zelf maakt. Hieronder staat een overzicht van de behandelvormen die SGGZ je kan aanbieden. We zullen jouw keuze respecteren en meenemen in ons uiteindelijke advies. Soms is het helaas (om medische redenen) niet mogelijk jouw behandelwens in praktijk te brengen. In dat geval zullen we je een duidelijke onderbouwing geven en je een passend alternatief voorleggen. Bij SGGZ draait alles uiteindelijk om de beste zorg voor jou.

 

1.

dag (klinische)behandeling

2.

individuele
behandeling

3.

E-health
behandeling

4.

avond

behandeling

Een intensieve behandeling, vooral in groepsverband van 09.00 tot 15.30 uur op maandag tot vrijdag, met of zonder interne opname. De duur van deze behandeling, die zowel gericht is op verslaving als op onderliggende persoonlijkheids-problematiek, bedraagt twaalf weken. Daarna gevolgd door follow-up gesprekken na 1, 3, 6 en 12 maanden.

Ambulante verslavingsbehandeling voor één uur per week voor een periode van 12 weken op één van onze behandellocaties in Apeldoorn. Vooral geschikt voor mensen uit de regio die ondanks hun verslaving geen of weinig problemen ondervinden op het gebied van werk, wonen, financiën en relaties.

Deze behandeling is identiek aan onze individuele behandeling (zie 2). Het enige belangrijke verschil is dat je met onze E-health module thuis behandeld wordt via een beveiligde videoverbinding. Met een vaste psycholoog heb je één uur per week een gesprek voor een periode van twaalf weken. Als patiënt hoef je dan maar drie keer fysiek op afspraak te komen:
het intakegesprek, een adviesgesprek/kennismaking met de regiebehandelaar en het eindgesprek met je regiebehandelaar

Ambulante verslavingsbehandeling in de avonduren. Op maandag wordt je gedurende een periode van twaalf weken in groepsverband (19.30 tot 21.00 uur behandeld voor je verslavingsproblematiek.

Op maandag en donderdag is ruimte gereserveerd voor individueel contact. De tijden hiervoor zijn flexibel en kunnen in overleg ook plaatsvinden op andere dagen en/of tijdstippen.

wat kost het?

Wij leveren onze zorg op basis van het door de Nederlandse Zorgautoriteit vastgestelde WMG-tarief.

 

Als je een basisverzekering hebt, kan jouw verzekeraar zelf een vergoeding vaststellen in de door jou afgesloten polis voor de door ons geleverde zorg. Verzekeraars passen daarom een korting toe op het WMG-tarief. In dat geval nemen wij die korting voor onze rekening. Op die manier kunnen wij aan jou de zorg leveren die je nodig hebt, zonder dat jij je zorgen hoeft te maken over de financiën. Als je het eigen risico van het lopende polisjaar nog niet volledig hebt aangesproken, dan is het resterende deel voor eigen rekening.

 

Als je een restitutiepolis hebt, dan worden de kosten in beginselvolledig vergoed door de verzekeraar.

 

hoe snel word ik geholpen?

SGGZ doet er alles aan om de wachttijden zo kort mogelijk te houden. Afhankelijk van de behandelvorm en de vereisten die je zorgverzekeraar stelt aan het volgen van een behandeling bij SGGZ, kan je soms al binnen twee weken instromen. Echter kan het soms ook twee maanden duren. Eén van onze regiebehandelaars zal je tijdens het intake/adviesgesprek aangeven wanneer we je voor de eerste behandeldag verwachten in Apeldoorn.

hoe meld ik me aan?

Als je voor jezelf de moedige beslissing hebt genomen dat je hulp nodig hebt, dan is de grootste hobbel daarmee direct genomen. Het is nu zaak dat je contact opneemt met SGGZ. Dit kan op de volgende drie manieren:

Submitting Form...

Dank. We bellen spoedig.

Dank. We bellen spoedig.

over sggz

SGGZ is een tweedelijns GGZ verslavingszorginstelling, gevestigd in Apeldoorn. Naast twee huiselijke behandel- en kantoorgebouwen beschikt SGGZ over een comfortabele kliniek, allen dicht bij elkaar gelegen midden in een prachtige wijk in het centrum van de stad.

 

Behandeling vindt plaats in een kleine en rustgevende setting, hoofdzakelijk in groepsverband.  De groepen bestaan uit maximaal 8 personen en worden geleid door twee behandelaren, waardoor voldoende ruimte is voor zorg-op-maat en persoonlijke aandacht.

 

Vanaf dag wordt direct tijd besteed aan sociaal maatschappelijk herstel (wonen, werk, financiën en sociale contacten). Ook betrekt SGGZ ouders, (ex) partners en kinderen bij de behandeling. Voor familieleden organiseert SGGZ regelmatig groepsbijeenkomsten in Apeldoorn.

 

SGGZ biedt een 24-uurs programma of een vijfdaagse dagbehandeling aan van 9.00 tot 17.00 uur voor een periode van 12 weken. Binnen de behandeling is vooral aandacht voor onderliggende problematiek, zoals persoonlijkheidsstoornissen, trauma en/of ontwikkelingsstoornissen. Ook biedt SGGZ ambulante verslavingszorg in de vorm van individuele gesprekken en avondbehandeling.

kwaliteitsstatuut

over ons team

Het team van SGGZ bestaat uit professionals die hun kennis en ervaring inzetten om een wezenlijke bijdrage te kunnen leveren bij het herstel van jouw verslaving. Hieronder stellen zij zich graag aan je voor.

VOSSELMANSTRAAT 2

7311 CL  APELDOORN

T: (085) 4011 461

E: INFO@SGGZ.NL OF AANMELDEN@SGGZ.NL

W: WWW.SGGZ.NL

 

KVK: 54596459

AGB: 22/220741

download hier een

routebeschrijving

Submitting Form...

Dank, we nemen snel contact op.

Form received.

© SGGZ 2018