patiëntenstop

Op dit moment nemen wij geen nieuwe patiënten aan. Laat je desondanks wel goed informeren op deze site over jouw verslaving en stappen die je kan voor jezelf hierin kan nemen. En hou onze site in de gaten voor meer nieuws

ben ik verslaafd aan gamen?

Gamen kan een roestoestand veroorzaken. Je gaat volledig op in het spel. Zo erg soms dat je bijna één wordt met de spelconsole. Het is vooral de spanning van het spel waar de gamer op kickt.

 

Irritaties die optreden als je niet kan of mag spelen. De lange tijd die je achter een scherm doorbrengt is daarnaast slecht voor je ogen, rug en gewicht. Verder kan gamen leiden tot RSI-klachten en hoofdpijn. Gamers verliezen vaak het contact met hun naasten en hun gemoedstoestand verandert van blijheid en opgewekt zijn naar boosheid en zich eenzaam voelen door beperkte interesse in andere zaken. Onrust als je niet kan spelen en de daarbij behorende negatieve geestestoestanden als agressiviteit en boosheid zijn andere kenmerken die aangeven dat je moet stoppen met gamen.

wat kan ik verwachten?

Als we voor de eerste keer in contact komen met je, zullen we tijdens een ongeveer 20 minuten durende (telefonische) screening een aantal gerichte vragen aan je stellen om iets meer te weten te komen over jou als persoon, je sociale netwerk en de onderliggende verslavingsproblematiek.

 

Daarna zal direct een afspraak met je worden gemaakt voor een intake gesprek met een regiebehandelaar en één van onze psychologen. Deze eerste ontmoeting kan in principe al in dezelfde week plaatsvinden. Het is belangrijk dat je dan de volgende documenten meeneemt: legitimatiebewijs (paspoort of rijbewijs), zorgpas en een verwijsbrief van je huisarts.

 

Tijdens de ongeveer anderhalf uur durende intake zullen de betrokken behandelaren een uitgebreid gesprek met je hebben om samen een begin te maken de betekenis van de verslaving te begrijpen. Wij denken dat verslavingsgedrag ergens mee samenhangt. Er is iets dat gemaakt heeft dat je verslaafd bent geworden.

 

Verder zal je een aantal vragenlijsten moeten invullen die wij kunnen gebruiken bij het vaststellen van de juiste diagnose(s). Het doel van deze intake is uiteindelijk te kunnen beoordelen welke behandelvorm het beste bij jou past en of wij de juiste instelling zijn om jou te kunnen helpen bij het behandelen van jouw verslaving.

 

Maximaal een week na het intakegesprek neemt één van de behandelaren contact met je op. Hij of zij zal je adviseren over de juiste behandelvorm, de behandelduur en het verdere verloop van het traject. Als SGGZ onverhoopt tot de conclusie komt dat je bij onze instelling niet aan het juiste adres bent om behandeld te worden voor jouw verslaving, dan zullen we je in onderling overleg doorverwijzen naar een betrouwbare instelling waarvan wij denken dat zij jou het beste kunnen helpen.

welke behandelingen zijn er?

Onze behandelmethodieken zijn gebaseerd op groepspsychotherapie aangevuld met elementen uit Community Reinforcement Approach (CRA). SGGZ vindt dat een verslaafde niet zozeer afhankelijk is van een bepaald middel,
maar dit middel juist gebruikt vanwege het niet hebben van fijne en veilige relaties met anderen.

 

Door tijdens de behandeling verbintenissen aan te gaan met zowel behandelaren als lotgenoten, doen cliënten van SGGZ hiermee ervaring op. Door intensieve groepstherapie wordt een begin gemaakt met het ontwikkelen van nieuwe en gezonde patronen in omgang met anderen.

 

SGGZ vindt het belangrijk om tijdens de behandeling zo veel mogelijk gebruik te maken van de effecten die groepsdynamiek met zich meebrengt. Na uitstroom keert iedereen immers weer terug in zijn of haar oude omgeving
met vrienden, familie en werkgevers zodat de opgedane relatiekennis direct in praktijk kan worden gebracht.

 

Wat SGGZ betreft is de therapeutische relatie met behandelaren en lotgenoten het meest werkzame bestanddeel in
de totale behandeling. Wij willen dus maximaal investeren in relaties en de behandeling zo veel als mogelijk in groepssessies laten plaatsvinden.

 

Ook biedt SGGZ tijdens de behandeling veel aandacht aan een veilige terugkeer in de maatschappij. Vanaf dag één gaan we op therapeutische basis aan de slag met essentiële zaken als wonen, studeren, werken en geld.

 

Bij een behandeling bij SGGZ draait alles om jou, jouw herstel en direct en indirect om de keuzes die je zelf maakt. Hieronder staat een overzicht van de behandelvormen die SGGZ je kan aanbieden. We zullen jouw keuze respecteren en meenemen in ons uiteindelijke advies. Soms is het helaas (om medische redenen) niet mogelijk jouw behandelwens in praktijk te brengen. In dat geval zullen we je een duidelijke onderbouwing geven en je een passend alternatief voorleggen. Bij SGGZ draait alles uiteindelijk om de beste zorg voor jou.

 

1.

dag (klinische)behandeling

2.

individuele
behandeling

3.

E-health
behandeling

4.

avond

behandeling

Een intensieve behandeling, vooral in groepsverband van 09.00 tot 15.30 uur op maandag tot vrijdag, met of zonder interne opname. De duur van deze behandeling, die zowel gericht is op verslaving als op onderliggende persoonlijkheids-problematiek, bedraagt twaalf weken. Daarna gevolgd door follow-up gesprekken na 1, 3, 6 en 12 maanden.

Ambulante verslavingsbehandeling voor één uur per week voor een periode van 12 weken op één van onze behandellocaties in Apeldoorn. Vooral geschikt voor mensen uit de regio die ondanks hun verslaving geen of weinig problemen ondervinden op het gebied van werk, wonen, financiën en relaties.

Deze behandeling is identiek aan onze individuele behandeling (zie 2). Het enige belangrijke verschil is dat je met onze E-health module thuis behandeld wordt via een beveiligde videoverbinding. Met een vaste psycholoog heb je één uur per week een gesprek voor een periode van twaalf weken. Als patiënt hoef je dan maar drie keer fysiek op afspraak te komen:
het intakegesprek, een adviesgesprek/kennismaking met de regiebehandelaar en het eindgesprek met je regiebehandelaar

Ambulante verslavingsbehandeling in de avonduren. Op maandag wordt je gedurende een periode van twaalf weken in groepsverband (19.30 tot 21.00 uur behandeld voor je verslavingsproblematiek.

Op maandag en donderdag is ruimte gereserveerd voor individueel contact. De tijden hiervoor zijn flexibel en kunnen in overleg ook plaatsvinden op andere dagen en/of tijdstippen.

wat kost het?

Wij leveren onze zorg op basis van het door de Nederlandse Zorgautoriteit vastgestelde WMG-tarief.

 

Als je een basisverzekering hebt, kan jouw verzekeraar zelf een vergoeding vaststellen in de door jou afgesloten polis voor de door ons geleverde zorg. Verzekeraars passen daarom een korting toe op het WMG-tarief. In dat geval nemen wij die korting voor onze rekening. Op die manier kunnen wij aan jou de zorg leveren die je nodig hebt, zonder dat jij je zorgen hoeft te maken over de financiën. Als je het eigen risico van het lopende polisjaar nog niet volledig hebt aangesproken, dan is het resterende deel voor eigen rekening.

 

Als je een restitutiepolis hebt, dan worden de kosten in beginselvolledig vergoed door de verzekeraar.

 

hoe snel word ik geholpen?

SGGZ doet er alles aan om de wachttijden zo kort mogelijk te houden. Afhankelijk van de behandelvorm en de vereisten die je zorgverzekeraar stelt aan het volgen van een behandeling bij SGGZ, kan je soms al binnen twee weken instromen. Echter kan het soms ook twee maanden duren. Eén van onze regiebehandelaars zal je tijdens het intake/adviesgesprek aangeven wanneer we je voor de eerste behandeldag verwachten in Apeldoorn.

hoe meld ik me aan?

Als je voor jezelf de moedige beslissing hebt genomen dat je hulp nodig hebt, dan is de grootste hobbel daarmee direct genomen. Het is nu zaak dat je contact opneemt met SGGZ. Dit kan op de volgende drie manieren:

Submitting Form...

Dank. We bellen spoedig.

Dank. We bellen spoedig.

VOSSELMANSTRAAT 2

7311 CL  APELDOORN

T: (085) 4011 461

E: INFO@SGGZ.NL OF AANMELDEN@SGGZ.NL

W: WWW.SGGZ.NL

 

KVK: 54596459

AGB: 22/220741

download hier een

routebeschrijving

Submitting Form...

Dank, we nemen snel contact op.

Form received.

waar kom ik terecht?

wat zijn de kosten?

hoe meld ik me aan?

terug naar sggz

© SGGZ 2018