terug naar sggz

VOSSELMANSTRAAT 2 • 7311 CL • APELDOORN • T: (085) 4011 461 • E: INFO@SGGZ.NL • W: WWW.SGGZ.NL • KVK: 54596459 • AGB: 22/220741

Bel 085 40 11 461

Gratis

iPhone XR

De tijd om te beslissen over de manier waarop jij verzekerd wilt zijn voor zorg is weer aangebroken. Tot 31 december heb je weer de kans te switchen van verzekeraar en/of het type polis. Kies jij voor volledige keuzevrijheid van zorgaanbieder en de garantie van 100% vergoeding voor alle zorg die je afneemt? Dat kan met een restitutiepolis. Met zo’n verzekering op zak geldig voor 2019, krijg je als je na 1 januari een intensieve behandeling voor verslaving gaat volgen bij SGGZ, een fonkelnieuwe iPhone XR van ons cadeau.

een beloning voor je keuze voor vrijheid

Verzekeraar                          Premie       Premie        Verschil %

en polissen                                              Natura

SGGZ heeft op basis van de op 12 november door verzekeraars gepubliceerde polisvoorwaarden en premies voor 2019 een aantal restitutiepolissen geselecteerd die wat ons betreft synoniem staan voor volledige zorgvrijheid. Stap jij over naar één van deze polissen voor 31 december en kies je voor een effectief bewezen behandeling voor jouw verslaving bij SGGZ met een duur van 12 weken en maak je deze ook af? Dan ben jij bij aanvang van een nieuw leven zonder drugs meteen de trotse eigenaar van de allernieuwste iPhone XR*. Kies kleur, kies SGGZ.

 

 

Voor alle hierboven genoemde polissen geldt dat de verzekeraar vooraf een machtiging moet afgeven voor klinische opname (verblijf).
Deze goedkeuring is vereist om uiteindelijk de iPhone XR te kunnen krijgen (zie actievoorwaarden).

 

* Deze actie betreft een eenzijdige actie vanuit onze organisatie waarbij op geen enkele wijze derde partijen zijn betrokken. Voor de volledigheid benadrukken wij dat noch (de labels van) VGZ noch Apple op enigerlei wijze, formeel of informeel, bij de voorbereiding, totstandkoming of uitvoering van deze actie betrokken zijn.

de actievoorwaarden

 

   1.

 

   Looptijd actie: vanaf 15 november 2018 tot en met 31 december 2019.

 

   2.

 

   Een restitutiepolis geldig voor 2019 (gekozen uit de lijst hierboven)

 

   3.

 

   Een geldige verwijzing van je huisarts naar specialistische GGZ (voor verslaving)

 

   4.

 

   Het starten en volledig afronden van een dag- of klinische behandeling bij SGGZ.
   Duur: 12 weken

   Onderdelen: telefonische screening, intake, detox (optioneel, goedkeuring verzekeraar vereist), klinische behandeling
   (met goedkeuring van verzekeraar voor verblijf) of dagbehandeling.

 

   5.

 

   Een terugval in gebruik tijdens de behandeling is niet toegestaan en gedurende de gehele behandelperiode moet je dus abstinent
   zijn van middelen.

 

   6.

 

   Bij een restitutiepolis die is afgesloten bij een verzekeraar waar SGGZ een aanvraag moet doen voor klinisch verblijf (en/of detox),
   geldt dat wanneer de aanvraag om wat voor reden dan ook door de verzekeraar wordt afgekeurd, het recht op de iPhone XR vervalt.
   SGGZ betaalt je in dat geval de door jou meer betaalde premie van je restitutiepolis voor 2019 ten opzichte van de zorgverzekering

   die je had in 2018 terug, tot een  maximum van 150 euro.

 

   7.

 

   Volledige naleving huisregels gedurende gehele behandelperiode, vanaf eerste (telefonische) contact tot aan uitstroom.

 

   8.

 

   Correcte naleving van de Algemene Voorwaarden  en de Behandel/Begeleidingsovereenkomst van SGGZ.

 

   9.

 

   De iPhone XR wordt aan jou overhandigd na het volledig afronden van de dag- of klinische behandeling bij SGGZ en volledige
   naleving van de bovenstaande actievoorwaarden. De telefoon wordt geleverd zonder SIM-kaart of abonnement.

 

   10.

 

   Mensen die een behandeling willen volgen voor internetverslaving zijn (gezien de iPhone) helaas van deelname uitgesloten…

waarom kiezen voor een restitutiepolis?

De basisverzekering kent twee verschijningsvormen: natura of restitutie. De belangrijkste verschillen tussen beide hebben vooral betrekking op de vrijheid om je eigen zorgverlener te kiezen en de hoogte van de vergoeding.

 

De restitutiepolis respecteert de in de Zorgverzekeringswet vastgelegde keuzevrijheid voor de zorginstelling waar jij je prettig bij voelt en biedt de zekerheid dat je, met uitzondering van je eigen risico, nooit een nota ontvangt van je verzekeraar voor kosten die je onverhoopt conform de polisvoorwaarden toch zelf moet betalen. Deze belangrijke vrijheden kosten je slechts een paar euro premie per maand meer, maar bieden veel meer zekerheid dan de voorwaarden die gelden bij een budget of naturapolis.

 

 

waarom doen wij deze actie?

Verschillende media hebben kritische berichten geplaatst over onze actie waarbij wij een gratis iPhone XR aanbieden aan cliënten die overstappen naar een restitutieverzekering van één van de labels van VGZ en bij ons een volledige behandeling van 12 weken voor hun verslaving afmaken. Wij zijn onze iPhone actie gestart omdat wij het belangrijk vinden dat onze cliënten de zorg krijgen die zij hard nodig hebben en waar zij ook recht op hebben.  Lees hier de officiële verklaring van onze bestuurder waarin de achtergrond en beweegredenen van deze actie wordt toegelicht.

voldoe je aan alle voorwaarden? meld je dan nu aan!

Zodra je aan alle voorwaarden voldoet, heb je na je behandeling reght op een fonkelnieuwe iPhone XR. Meld je daarom nu aan.
Dat kan op één van de volgende drie manieren.

Submitting Form...

Dank. We bellen spoedig.

Dank. We bellen spoedig.

VOSSELMANSTRAAT 2

7311 CL  APELDOORN

T: (085) 4011 461

E: INFO@SGGZ.NL OF AANMELDEN@SGGZ.NL

W: WWW.SGGZ.NL

 

KVK: 54596459

AGB: 22/220741

download hier een

routebeschrijving

Submitting Form...

Dank, we nemen snel contact op.

Form received.

© SGGZ 2018