terug naar sggz.nl

over sggz

SGGZ biedt aan mensen in de leeftijd van 18+ jaar met verslavings- en persoonlijkheidsproblematiek: behandeling en/of begeleiding, onderzoek, diagnostiek en advies. Dit kan zowel ambulant als klinisch.  De behandeling vindt uitsluitend in multidisciplinair verband plaats.

vacatures

GEZOCHT

Klinisch Psycholoog (Hoofdbehandelaar) – GGZ verslavingszorg

 

Organisatie

 

SGGZ is een tweedelijns GGZ verslavingszorginstelling, gevestigd in Apeldoorn. Naast twee huiselijke behandel- en kantoorgebouwen middenin een prachtige wijk in het centrum van de stad, beschikt SGGZ over een woonverblijf waar in totaal 15 patiënten intern kunnen verblijven en werken aan hun herstel voor een periode van 12 weken. Wie liever in zijn eigen omgeving herstelt kan (onderdelen van) het behandelprogramma op ambulante basis volgen.

 

Functieomschrijving

 

U geeft, samen met een psychiater (medisch), leiding aan het behandelteam. U bent verantwoordelijk voor het realiseren van de doelstellingen, middelen en resultaten waarbij de inhoudelijke behandelbeleidsontwikkelingen het specifieke aandachtsgebied zijn. De volgende resultaatgebieden essentieel:

 

1. Zorg en Innovatie, waarbij verbeterde behandelmethodieken resulteren in een verhoging van de kwaliteit van het behandelbeleid van het zorgprogramma.

2. Mensen en organisatieontwikkeling, waarin een optimale afstemming van activiteiten van de teamleiding en collega behandelaren wordt gevonden, gericht op het realiseren van de organisatiedoelstellingen.

3. Procesmanagement (middelen en bedrijfsvoering) waarin verbeterde processen in zorg en organisatie resulteren in een verhoogd rendement.

4. Service door adequate hulp te bieden en begrip en waardering te oogsten in de ogen van verwijzers, medewerkers, patiënten en familie.

 

 

De hoofdbehandelaar beschikt over een AGB-code, een BIG registratie als klinisch psycholoog en over kennis en ervaring op het gebied van klinisch psychiatrie met betrekking tot de zorg voor volwassenen. Ervaring in verslavingszorg is een pré. Hij of zij brengt kennis en ervaring mee over het functioneren van een GGZ instelling in al haar facetten; personeel en organisatie, informatievoorziening, kwaliteitszorg, veranderingsprocessen en implementatievraagstukken.

 

De hoofdbehandelaar:

 

- is in staat conform de wet BIG diagnoses en indicaties te stellen;

- geeft binnen de door de directie vastgestelde kaders, samen met de psychiater uitvoering aan de realisatie van de overeengekomen doelstellingen en resultaten van het cluster en heeft daarbij specifiek de verantwoordelijkheid voor de behandelinhoudelijke beleidsontwikkeling;

- stelt prioriteiten en ontwikkelt initiatieven, bedenkt creatieve oplossingen bij problemen;

- is verantwoordelijk voor de naleving van vastgestelde regelingen, protocollen en procedures door de medewerkers;

- weet medewerkers te motiveren, weerstanden te overwinnen en tegenstellingen te overbruggen, kan confronteren en conflicten hanteren en toont daarbij overwicht en natuurlijk gezag;

- voert de werkzaamheden in samenspraak met de psychiater uit, rekening houdend met doelstellingen, richtlijnen en van toepassing zijnde wet- en regelgeving;

- is binnen het behandelteam verantwoordelijk voor het stellen van de juiste diagnose en indicatie van de aan hem toegewezen patiënten;

- houdt zijn medische kennisniveau op peil door het volgen van landelijke ontwikkelingen, bijhouden van vakliteratuur en bezoeken van relevante congressen en symposia.

 

Arbeidsvoorwaarden

 

Het betreft een dienstverband voor in eerste instantie een jaar, voor minimaal 32 uur per week. Ingangsdatum zo spoedig mogelijk. Beloning: gegarandeerd 5.000 euro bruto per maand, vakantiegeld, een eindejaarsuitkering en een collectieve pensioenregeling (in overleg mogelijk een leaseauto).

 

Informatie

 

Voor meer informatie over functie-inhoud kunt u contact opnemen met de heer Kim Lieuwen (bestuurder/directeur), telefoon: 06-34234280, e-mail: kim@sggz.nl

 

 

GEZOCHT:

Psychiater (16 uur)

 

Organisatie

SGGZ verslavingszorg biedt aan mensen in de leeftijd van 18-65 jaar met verslavings- en persoonlijkheidsproblematiek: behandeling en/of begeleiding, onderzoek, diagnostiek en advies. Dit kan plaatsvinden in een deeltijdbehandeling en tijdens kortdurende opname. De behandeling vindt vrijwel uitsluitend in multidisciplinair verband plaats.

 

Wie zoeken wij?

We zijn op zoek naar een psychotherapeutisch denkend psychiater, die affiniteit met verslaving heeft, voor 16 uur per week (in loondienst).

 

De functie

De hoofdtaak van de psychiater is het behandelen van volwassenen met verslavingsproblematiek. U maakt deel uit van het multidisciplinaire team en werkt samen met ervaren professionals. Als psychiater en regiebehandelaar bent u verantwoordelijk voor de kwaliteit en zorgvuldige uitvoering van het behandelproces van individuele behandeltrajecten. Daarnaast stelt u diagnoses en indicaties volgens het behandelbeleid. Bij de functie hoort een telefonische achterwacht (er is ook een voorwacht).

 

SGGZ biedt ook avondbehandeling en ambulante behandeling. De psychiater is regiebehandelaar van de avond en ambulante behandeling. Het geniet daarom de voorkeur dat de psychiater ook op maandagavond in te roosteren is.

 

Visie

De visie van SGGZ verslavingszorg is gebaseerd op twee fundamentele principes. Hierin onderscheidt ze zich van andere instellingen voor verslavingszorg. Het eerste fundament is dat SGGZ de verslaving primair als een sociaal proces ziet waarbij de verslaafde iemand is die in de kern naar een veilige hechtingsrelatie (attachment) verlangt (Panksepp, Solms). Deze zienswijze is duidelijk anders dan die welke verslaving ziet als een proces waarbij de verslaafde met zijn gebruik naar een zintuiglijke beloning (plezier/lust) zoekt. Het tweede fundament is dat SGGZ de kwaliteit van de therapeutische relatie ziet als het meest werkzame bestanddeel in de totale behandeling.

 

Gezien de verslavingsgevoeligheid, ook voor medicatie, is het beleid om minimaal farmaco voor te schrijven.
Patiënten krijgen bij een externe partij de detox en starten daarna meteen met de behandeling.

 

Desgewenst kunt u onze volledige visie en beleid op het gebied van medicatie toegezonden krijgen.

 

Solliciteren

U kunt solliciteren door een mail te sturen onze bestuurder Kim Lieuwen via kim@sggz.nl. Bent u geïnteresseerd in de functie, maar wenst u meer informatie? Ook dan kunt u contact opnemen met Kim Lieuwen, via kim@sggz.nl of bel naar 06-34234280.

 

Beloning

De functie is afhankelijk van opleiding en ervaring en is ingedeeld in Salarisschaal Medisch Specialisten volgens de CAO-GGZ.

 

 

VOSSELMANSTRAAT 2

7311 CL  APELDOORN

T: (085) 4011 461

E: INFO@SGGZ.NL OF AANMELDEN@SGGZ.NL

W: WWW.SGGZ.NL

 

KVK: 54596459

AGB: 22/220741

download hier een

routebeschrijving

Submitting Form...

Dank, we nemen snel contact op.

Form received.

© SGGZ 2018